Politica de confidentialitate

Home » Politica de confidentialitate

Acest website este operat de Grupul Vivalia format din:

 • SC INDUS PARC SA, persoana juridica romana cu sediul in Mun. Arad, str. Poetului, nr. 1/C, jud. Arad, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub Nr. J2/997/2013, cod unic de inregistrare 32233535, atribut fiscal RO
 • SC Vivalia Real Estate Development SA, persoana juridica româna, cu sediul in mun. Timisoara, str. Paris, nr. 2A, camera 309 C din incinta camerei 309, etaj III, jud. Timis, inregistrata la O.R.C. Timis sub nr. J35/3381/2016, având cod unic de inregistrare fiscala 29401124, atribut fiscal RO
 • SC Vivalia Development Invest SA, persoana juridica româna, cu sediul in mun. Timisoara, str. Paris, nr. 2A, camera 309, etaj III, jud. Timis, inregistrata la O.R.C. Timis sub nr. J35/1608/2015, având cod unic de inregistrare fiscala 34198337, atribut fiscal RO

Noi colectam si prelucram diferite categorii de date personale de la dumneavoastra in calitate de utilizator al www.vivalia.ro, denumita in continuare "pagina de internet" si conform Regulamentului UE 2016/679 privind protectia datelor personale, avem calitatea de operator de date personale.

Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este foarte importanta pentru noi!

Prezenta Nota de Informare descrie modalitatile ce sunt utilizate in colectarea si utilizarea de catre noi a datelor dumneavoastra personale. Astfel, veti afla ce date sunt colectate, cum şi in ce scop, si veti fi informati cu privire la drepturile de care beneficiati in legatura cu datele cu caracter personal.

Prezenta nota de informare este versiunea V_01 si este in vigoare incepând cu data de 2 august 2018.
 

Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal

Noi respectam principiile prelucrarii datelor cu caracter personal instituite prin Regulamentul UE 2016/679, si anume:

 1. Legalitate, corectitudine si transparenta - prelucram datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent in raport cu dumneavoastra;
 2. Colectare in scopuri determinate - datele cu caracter personal sunt colectate numai in scopurile specifice, legitime si comunicate explicit si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioara in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice nu este considerata incompatibila cu scopurile initiale;
 3. Reducerea la minimum a datelor - datele cu caracter personal colectate sunt adecvate, relevante si limitate la strictul necesar pentru indeplinirea scopului pentru care sunt prelucrate;
 4. Actualizarea datelor - ne asiguram ca datele cu caracter personal sunt corecte si actualizate, luam toate masurile necesare pentru ne asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, având in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara intârziere;
 5. Limitarea stocarii datelor - respectam termenele impuse de lege pentru pastrarea datelor, sau le pastram doar pâna la indeplinirea scopului colectarii, având stabilite termene in acest sens prin proceduri interne, iar apoi le stergem;
 6. Integritate si confidentialitate - luam masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare pentru securitatea datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.

 

Cum colectam datele dumneavoastra personale si ce fel de date colectam

Datele cu caracter personal sunt colectate:

 • direct de la dumneavoastra, prin:
  • datele pe care le introduceti in formularul online de pe pagina noastra de internet;
  • e-mailurile pe care ni le trimiteti la una din adresele indicate in paginile websitului.
 • prin cookies atunci când navigati pe pagina noastra de internet.

Toate datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre noi in scopuri precise si bine determinate, descrise in formularele prin care dumneavoastra va dati, in prealabil, consimtamântul, pentru incheierea sau buna desfasurare a unui contract, pentru a ne indeplini o obligatie legala, sau in scopul apararii unui drept legitim in instanta.

In procesul online de furnizare a datelor cu caracter personal catre noi, deşi depunem eforturi sustinute pentru a proteja informatiile pe care ni le puneti la dispozitie, schimbul de informatii prin intermediul unei conexiuni la internet nu este 100% sigur, asadar, nu putem garanta securitatea datelor cu caracter personal transmise prin aceasta modalitate. Odata ce am receptionat datele, utilizam proceduri stricte si metode de securitate pentru a impiedica accesul neautorizat la aceste informatii.

Noi nu colectam si nu prelucram date speciale cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice. Orice astfel de date cu caracter personal pe care ni le comunicati, accidental sau intentionat, vor fi imediat sterse.
 

Datele personale ale minorilor. Acordul parintilor.

Acest website este destinat utilizarii de catre persoane adulte, având 18 ani impliniti. In anumite cazuri insa, serviciile noastre pot fi accesate si de catre minori. Datele lor personale vor fi stocate si prelucrate de catre noi doar cu acordul prealabil, explicit si scris, al parintelui sau tutorelui legal. In lipsa acestui acord, orice date cu caracter personal provenite de la o persoana minora vor fi imediat eliminate din baza noastra de date. In calitate de parinti, va recomandam sa participati la explorarea copiilor dumneavoastra online si sa utilizati posibilitatile de control parental oferite de sistemul informatic pe care-l detineti, de programele pe care le utilizati si/sau providerul de servicii internet. Limitarea accesului online al minorilor le este de mare folos pentru integritatea lor psihica si fizica.
 

Ce se intâmpla daca nu ne furnizati datele dumneavoastra

In cazul in care nu ne comunicati datele cu caracter personal solicitate, sau le comunicati partial, ne putem gasi in situatia in care nu putem furniza informatiile solicitate. Formularul de colectare a datelor personale este configurat astfel incât sa solicitam volumul minim de informatii de care avem nevoie pentru a va identifica, pentru a putea lua legatura cu dumneavoastra si a va indeplini solicitarile, a duce la indeplinire contractul sau a ne indeplini obligatiile legale. In aceste situatii va vom informa, daca avem posibilitatea, pentru ca dumneavoastra sa luati o decizie in cunostinta de cauza.
 

Accesul la datele cu caracter personal si masurile de protectie

Datele cu caracter personal din baza noastra de date sunt prelucrate de personalul propriu, care este instruit periodic sa respecte procedurile de conformitate GDPR, intocmite potrivit cerintelor Regulamentului UE 2016/679.

Este posibil ca noi sa dezvaluim unele date cu caracter personal unor terte parti de incredere in scopurile stabilite. Acestora la solicitam sa dispuna de masuri tehnice si operationale de securitate adecvate pentru a va proteja datele personale, in conformitate cu legislatia privind normele de protectie a datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi transmise si in cazul in care trebuie sa respectam o obligatie legala, la o solicitare a autoritatilor guvernamentale sau executive, pentru a indeplini anumite cerinte de securitate nationala sau de aplicare a legii sau a preveni anumite activitati ilegale.

Cu exceptia cazurilor de mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau imprumuta vreodata niciuna dintre datele dumneavoastra personale vreunui tert, fara consimtamântul dumneavoastra prealabil.

Noi ne angajam sa protejam datele cu caracter personal impotriva oricarei pierderi, utilizari abuzive, dezvaluiri, modificari, indisponibilizari, acces neautorizat şi distrugere si luam toate masurile rezonabile pentru a asigura confidentialitatea acestor date. De asemenea, evaluam permanent riscurile ce pot aparea in cursul activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal si actualizam procedurile de lucru.
 

Cât timp pastram datele cu caracter personal

Nu vom pastra datele cu caracter personal decât atât timp cât este necesar pentru a indeplini scopul pentru care ele sunt prelucrate. Pentru a determina perioada de pastrare adecvata, luam in considerare cantitatea, natura si sensibilitatea datelor personale, scopurile pentru care le prelucram si daca avem posibilitatea de a atinge aceste scopuri prin alte mijloace. Unele date cu caracter personal sunt pastrate perioade de timp necesare si specifice, prevazute expres de lege, pentru a ne indeplini obligatii legale.

Atunci când nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal le vom sterge sau distruge in siguranta, sau, daca o astfel de masura presupune cheltuieli disproportionate, le vom anonimiza sau cripta astfel incât ele sa devina inaccesibile. De asemenea, vom lua in considerare si posibilitatea de a asigura anonimizarea datelor cu caracter personal astfel incât sa nu mai poata fi asociata cu o persoana identificabila, caz in care putem folosi acele informatii pentru statistici, studii, evaluari si altele asemenea, fara notificari ulterioare.
 

Drepturile dumneavoastra

Regulamentul UE 2016/679 va acorda o serie de drepturi pe care noi le respectam si ne obligam sa raspundem cu maxima operativitate solicitarilor dumneavoastra.

 1. Dreptul la acces: este dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective, inclusiv informatii legate de categoriile de date detinute, scopul folsirii acestora, sursa colectarii etc. La cererea dumneavoastra, va vom oferi, in mod gratuit, o copie a datelor dumneavoastra personale. Solicitarea mai multor copii ale datelor dumneavoastra personale poate atrage perceperea unei taxe rezonabile, bazata pe costurile administrative.
 2. Dreptul de a va retrage consimtamântul in orice moment, fara insa a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamântului inainte de retragerea acestuia.
 3. Dreptul la rectificarea datelor datelor personale referitoare la dumneavoastra care sunt inexacte. Tinânduse seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
 4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale, in cazul in care:
  • contestati corectitudinea datelor dumneavoastra personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea;
  • prelucrarea este nelegala, daca solicitati restrictionarea prelucrarii in locul stergerii;
  • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra personale dar le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  • aveti obiectii legate de prelucrare in timp ce noi verificam daca motivele noastre intemeiate prevaleaza.
 5. Dreptul la stergere, sau "dreptul de a fi uitat", in baza caruia puteti solicita stergerea datelor personale ce sunt prelucrate despre dumneavoastra. Trebuie sa ne conformam acestei cereri, fara intârzieri nejustificate, cu urmatoarele exceptia cazurilor in care datele sunt necesare:
  • pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie si informare;
  • pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem;
  • in scopuri de arhivare in interes public, stiintific, pentru studii istorice sau in scopuri statistice;
  • pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor va asigura ca aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si sa le transmiteti altui operator de date personale. In cazul in care este fezabil din punct de vedere tehnic, puteti solicita ca noi sa transmitem datele dumneavoastra personale (pe care ni le-ati furnizat) unei alte organizatii. Acest drept il aveti daca, in mod cumulativ:
  • va prelucram datele personale cu mijloace automate,
  • ne bazam, in prelucrarea datelor dumneavoastra personale, pe consimtamântul dumneavoastra sau prelucrarea de catre noi a datelor dumneavoastra personale este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care sunteti parte;
  • datele dumneavoastra personale ne sunt furnizate de dumneavoastra si transmiterea datelor dumneavoastra personale nu are un efect negativ asupra drepturilor si libertatilor altor persoane.
 7. Dreptul la opozitie, in baza caruia va puteti opune, in orice moment, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra personale, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamânt ci pe interesele legitime ale operatorului sau ale unei terte parti. In acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care se pot dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau daca scopul prelucrarii este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Va puteti opune intotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastra personale in scop de marketing direct, indiferent de motiv.

 

Modalitati de comunicare

Noi vom comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau stergere a datelor cu caracter personal, sau restrictionare a prelucrarii, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate. Toate cererile dumneavoastra vor fi indeplinite in termenul legal de 30 de zile.

Pentru a va exercita drepturile, va rugam sa trimiteti o solicitare scrisa catre una dintre companiile operatoare. Solicitarea o puteti depune si personal, sau ne puteti contacta prin e-mail la vanzari@vivalia.ro.

Orice comunicare si masuri luate ca urmare a exercitarii de catre Dumneavoastra a drepturilor pe care le aveti va sunt oferite de Noi gratuit. Cu toate acestea, in cazul in care formulati cereri nefondate, excesive sau repetitive, avem optiunea legala de a refuza sa dam curs cererii sau de a percepe o taxa in conformitate cu costurile administrative necesare pentru a va indeplini cererea.

In cazul in care nu va satisface raspunsul primit, aveti optiunea de a contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Prezenta nota de informare poate fi modificata de catre noi in orice moment, fara informare prealabila, atunci când ea poate fi imbunatatita sau când practicile si/sau legislatia in domeniul protectiei datelor cu caracter personal se actualizeaza. Din acest motiv, va invitam sa vizitati periodic aceasta pagina, deoarece datele dumneavoastra personale vor fi tratate conform notei de informare in baza careia sunt colectate, cu exceptia cazului in care avem consimtamântul dumneavoastra de a le trata altfel.

Descoperă apartamentul potrivit pentru tine.
Programează o vizită!
Vrei sa fii primul care beneficiaza de oferta noastra? Contacteaza
consultantul nostru de vanzari
Nume & Prenume
Telefon
Adresa de e-mail
De unde ai aflat de noi?
Mesaj
Vivalia Grand
Zona Tipografilor
Str. Zimbrului (colt cu Str. Titan)
Orar
Luni - Vineri 09:30 - 17:30
Sambata 10:00 - 14:00
E-mail Vânzari
© Copyright 2024 Vivalia. Toate drepturile rezervate